TTJA: sotsiaalmeedias kehtivad alkoholi reklaamile kindlad nõuded

Kolm aastat tagasi jõustusid reklaamiseaduses muudatused alkoholi reklaami nõuetele, kuid endiselt avalikustatakse alkoholi reklaame, mis on vastuolus kehtivate nõuetega.

TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus tõdes, et rikkumisi esineb veebis ja sotsiaalmeedias. “Ka alkoholi käitlejad avalikustavad oma sotsiaalmeedia kontodel alkoholi reklaame, mis ei vasta nõuetele,” märkis ta. “Kutsume ettevõtjaid üles olema tähelepanelikud ning innustame ka tarbijaid märkama ja vajadusel eksimustele tähelepanu juhtima ning nendest teada andma.“

Kui teave alkohoolse joogi kohta on avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul vastava toote müügi suurendamise eesmärgil, siis selline teave on käsitatav alkohoolse joogi reklaamina. Alkoholi puhul on tegemist kaubagrupiga, millise reklaamile on reklaamiseaduses sätestatud erinõuded ja piirangud. Alkoholi reklaam võib sisaldada üksnes toote nime, liiki, tootja nime, kaubamärki, päritolumaad, geograafilist piirkonda, etanoolisisaldust mahuprotsentides, müügipakendi kujutist, omadusi (värvus, aroom, maitse), serveeringut. Nimetatud loetelu on ammendav. Muud elemendid, mis loetelus ei esine, alkoholi reklaamis sisalduda ei tohi.

Sotsiaalmeediakanalites reklaamile lisatavad teemaviited (ingl hashtag) peavad olema samuti reklaamiseaduse ammendavast loetelust leitavad. Näiteks on jõhvikamaitselise alkohoolse toote reklaamis lubatud teemaviide #jõhvikamaitseline. Keelatud on avalikustatava pildi juurde lisada tekst, mis näiteks kutsub nädalavahetuse tähistamiseks alkoholi tarbima või viidata nädalavahetuse tähistamisele teemaviidetega. Alkoholi reklaami avalikustamine sotsiaalmeedia võrgustikes isiku poolt, kes ei ole alkoholi käitleja, on keelatud.

Alkoholi reklaam on üks paljudest alkoholi tarvitamist mõjutavatest teguritest. Arvestades alkoholipoliitikat Eestis, tuleb alkoholiga seotud teemasid käsitleda erilise hoolsuse ja kohusetundega. Alkoholi turustamisele on sageli seatud rangemad piirangud, kui muu kauba turustamisele. Piirangute eesmärk on rahvatervise kaitse ehk alkoholi tarbimisest tulenevate terviseprobleemide vähendamine.

Alkoholi reklaami juhend

Leave a Comment